Beskrivelse af register

Beskrivelse af register i henhold til Persondataloven (523/99), §10
af den 28.04.2013,
ændret senest den 28.04.2013

1. Registerfører

Draivi Media Oy
PL 215
FIN-00101 Helsinki

2. Registrets navn

Registret hedder Sparebosse.dk webtjenestens register

3. Registrets formål

Registeroplysningerne anvendes til at kontakte kunder og formidle virksomhedsoplysninger til tjenestens kortpartnere. Registerføreren har ret til at offentliggøre kundeoplysninger enten i skriftlig eller elektronisk form. Oplysninger kan anvendes i Finland og internationalt.

4. Kilder til registeroplysninger

Registrantens navn og stamdata Draivi Media Oy

Registrantens navn og kontaktdata:
Jaakko Salo / Draivi Media Oy
info (at) sparebosse.dk

Øvrige oplysninger om registrant Draivi Media Oy eller dennes partnere

5. Levering af oplysninger og dataoverførsler uden for EU eller Det Europæiske Økonomiske Område

De registeroplysninger, som vedkommende har udleveret er udelukkende offentlige og derfor tilgængelige for tjenestens andre brugere.
Der kan offentliggøres statistisk materiale om virksomheder i Sparebosse.dk’ virksomhedsregister og om benyttelse af websiden. I denne forbindelse er virksomhedens eller brugerens oplysninger ikke identificerbare.

6. Principper for registerbeskyttelse

A. Manualt materiale
Registret indeholder ikke manualt materiale.

B. Oplysninger lagret på EDB
Betalende virksomhedskunder har adgang til egne oplysninger og kan vedligeholde disse ved hjælp af deres brugerkode og password. Registranten har adgang til alle registre. Adgangen til databasen er beskyttet med kode og password.

7. Ret til kontrol

Den registrede har i henhold til persondataloven,§ 26, ret til at kontrollere, hvilke oplysninger der er gemt om vedkommende i virksomhedsregistret. Anmodning om kontrol skal indsendes skriftligt og underskrevet til:

Draivi Media Oy / Sparebosse.dk
PL 215
FIN-00101 Helsinki